Names related to Timmy

FULL FORMS
ENGLISH: Timothy
EQUIVALENTS
ANCIENT GREEK: Timoteus, Timotheos
BIBLICAL GREEK: Timotheos
BIBLICAL LATIN: Timotheus
BIBLICAL: Timothy
BULGARIAN: Timotei
DANISH: Tim
DUTCH: Tim, Timo, Timotheus
ENGLISH: Tim
FINNISH: Timo
FRENCH: Timothé, Timothée
GERMAN: Tim, Timo, Timotheus
ITALIAN: Timoteo
MACEDONIAN: Timotej
MAORI: Timoti
NORWEGIAN: Tim
OLD CHURCH SLAVIC: Timothei
POLISH: Tymoteusz
PORTUGUESE: Timoteo
ROMANIAN: Timotei
RUSSIAN: Timofei, Timofey
SLOVAK: Timotej
SLOVENE: Tim, Timotej
SPANISH: Timoteo
SWEDISH: Tim
FEMININE FORMS
ANCIENT GREEK: Timothea
ENGLISH: Timotha
GREEK: Timothea

Discussion on the name Timmy