Names related to Simon (2)

EQUIVALENTS
ANCIENT GREEK: Simon
GREEK MYTHOLOGY: Simon
OTHER RELATIONS
BASQUE: Ximun
BIBLICAL GREEK: Simon
BIBLICAL LATIN: Simon
BIBLICAL: Simon
CROATIAN: Šime, Šimo, Šimun
CZECH: Šimon, Šimona, Simona
DANISH: Simon
DUTCH: Siem, Siemen, Simon
ENGLISH: Cymone, Simon, Simone, Simonette
FINNISH: Simo
FRENCH: Simon, Simone
FRISIAN: Siemen
GEORGIAN: Simon, Simoni
GERMAN: Simon
HUNGARIAN: Simon
ITALIAN: Simona, Simone, Simonetta
LITHUANIAN: Simas, Simona, Simonas
MACEDONIAN: Sime, Simon, Simona
MEDIEVAL SPANISH: Ximeno
NORWEGIAN: Simen, Simon
OLD CHURCH SLAVIC: Simonu
POLISH: Szymon
PORTUGUESE: Simão
ROMANIAN: Simon, Simona
RUSSIAN: Semen, Semyon
SLOVAK: Šimon, Simona
SLOVENE: Simon, Simona
SPANISH: Jimena, Jimeno, Simón, Ximena
SWEDISH: Simon
UKRAINIAN: Semen, Symon

Discussion on the name Simon (2)